Το νέο μας σχέδιο για νεαρές μητέρες

Τελική εκδήλωση του έργου Become a Successful Entrepreneur (BaSE)
October 13, 2016
Mommypreneurs: Ένα πρόγραμμα που στηρίζει την γυναίκα-μητέρα
May 29, 2019
Show all

Το νέο μας σχέδιο για νεαρές μητέρες

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την εκκίνηση ενός νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στο οποίο η εταιρεία μας, Kalys Solutions, συμμετέχει ως εταίρος. Το έργο με τίτλο Mommypreneurs, έχει ως ομάδα στόχο τις άνεργες νεαρές μητέρες με σκοπό να τις βοηθήσει να ενταχθούν στην εργασία ή και να ξεκινήσουν δικές τους επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προγράμματος οι γυναίκες αυτές θα έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν σε εκπαιδεύσεις και να αποκτήσουν επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Ακολούθως, η εταιρεία μας θα τους παρέχει στήριξη στον να  ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, φέρνοντας τις σε επαφή με εργοδοτικούς οργανισμούς και οργανώσεις, επιχειρήσεις και με την ‘startup’ κοινότητα.

Πολύ σημαντικό είναι ότι το έργο είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νεαρών αυτών γυναικών. Αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι οποίες θα παρέχονται δωρεάν στις μητέρες που θα επιλεχθούν,  θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν τα παιδιά τους μαζί τους, αφού θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι και ειδικοί προσοντούχοι παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα επιμεληθούν για την φροντίδα, φύλαξη και διασκέδαση των παιδιών.

Το έργο Mommyprenuers είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από τις χορηγίες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Νορβηγίας και αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, στην μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων με τα κράτη δικαιούχους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οκτώ οργανισμοί από επτά χώρες, με την Κύπρο να εκπροσωπείτε από την εταιρεία μας.

Το πρόγραμμα  ξεκινάει τις εργασίες του αυτό τον μήνα Ιανουάριο 2019 και θα έχει διάρκεια δύο χρόνια. Τους επόμενους μήνες, οι εταίροι του έργου Mommypreneurs, θα σχεδιάσουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος για άμεση ενημέρωση και επικοινωνία σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.kalys-solutions.com, στην ηλεκτρονική διεύθυνση k.demetriadou@kalys-solutions.com και στο τηλέφωνο 22356935.

Οι μητέρες μπορούν αναμφισβήτητα να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας πιο ευαίσθητης κοινωνίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *