Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2021

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποιητικού τομέα
February 9, 2021
Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης για Εργοδότες
January 10, 2022
Show all

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2021

Ανοικτό προς υποβολή αιτήσεων το αναβαθμισμένο σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, που αφορά στην Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.  Το σχέδιο στηρίζει την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων στους Τομείς των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Μεταποίησης, προσφέροντας ως ενίσχυση ποσοστό της επένδυσής τους.

Το ανώτατο ποσό συνολικής επένδυσης μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €120,000.

  • Νέους και Νέες 18-29 ετών επιχορήγηση μέχρι 70%
  • Άντρες 30-50 ετών επιχορήγηση μέχρι 60%
  • Γυναίκες 30-55 ετών επιχορήγηση μέχρι 60%

Οι δαπάνες που επιχορηγούνται περιλαμβάνουν:

  1. Αγορά καινούργιου εξοπλισμό, όπως μηχανήματα, έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, εμπορικό αυτοκίνητο, e-shop.
  2. Ειδικές εγκαταστάσεις όπως αποθηκευτικοί χώροι, περιφράξεις, μεταλλικές κατασκευές.
  3. Ανέγερση/ Επέκταση, Διαμόρφωση/ Ανακαίνιση, Αγορά των κτιριακών εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
  4. Προβολή και προώθηση μέχρι €12.000
  5. Άλλες έμμεσες δαπάνες μέχρι 7% (flat rate) ο οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών (κατηγορίες 1-4)

Για να συμμετέχετε στο σχέδιο πρέπει να κάνετε την αίτηση πριν να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας και πριν να κάνετε οποιαδήποτε έξοδα, αφού αυτά δεν επιχορηγούνται. Αφού παραδώσετε την αίτηση σας στο Υπουργείο, τότε μπορείτε να ξεκινήσετε με την υλοποίηση της ιδέας σας και τις αγορές.

Το σχέδιο θα παραμείνει ανοικτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι το τέλος του 2021 και η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ’ολοκλήρου την ετοιμασία της αίτησης και την υλοποίηση του σχεδίου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 22-356935 και στο email k.demetriadou@kalys-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *