Το Ευρωπαϊκό έργο DIGITALIS

Εκπαιδευτική ευκαιρία για Γυναίκες
November 6, 2020
Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποιητικού τομέα
February 9, 2021
Show all

Το Ευρωπαϊκό έργο DIGITALIS

Τι είναι το DIGITALIS

Το DIGITALIS είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+. Το έργο υλοποιείτε σε πέντε χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Ισπανία και Ρουμανία), με την Κύπρο να εκπροσωπείται από την εταιρεία μας Kalys Solutions. Παρέχοντας ένα καινοτόμο παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο με νέες και καινοτόμες προσεγγίσεις που βασίζονται στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στα σοβαρά εκπαιδευτικά παιχνίδια, το έργο στοχεύει στην ενδυνάμωση της απόκτησης βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθώς και στην καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων για μαθητές 8-12 ετών. Επιπροσθέτως, το έργο DIGITALIS στοχεύει στο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με νέες καινοτόμες και ψηφιακές μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας για την υποστήριξη των σύγχρονων ψηφιακών τάξεων.

Στο σύνολο στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εκπαιδευτούν 25 εκπαιδευτικοί και τουλάχιστον 150 μαθητές ηλικίας 8-12 ετών.

Ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε στη δημιουργία του προγράμματος;

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το πρώτο βήμα σε ένα εκπαιδευτικό ταξίδι προς την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που μπορούν να εγγυηθούν ένα βιώσιμο μέλλον για τους σημερινούς μαθητές. Οι σημερινές θέσεις εργασίας απαιτούν τουλάχιστον κάποιο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ οι σημερινοί μαθητές δημοτικού σχολείου πιθανότατα θα καταλήξουν να εργάζονται σε νέους τύπους εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη. Ωστόσο, οι ψηφιακές ικανότητες δεν αναφέρονται ρητά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει ανάγκη για άτομα που όχι μόνο είναι εξοπλισμένα με ψηφιακές δεξιότητες, αλλά που μπορούν να σκέφτονται «έξω από το κουτί», να καινοτομούν, να βλέπουν πολλές προοπτικές, να μετατρέπουν τις ιδέες σε δράση και να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές. Κατά συνέπεια, είναι ζωτικής σημασίας να αρχίσουμε να καλλιεργούμε μια αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικής νοοτροπίας, από νεαρή ηλικία, καθώς τα παιδιά διαθέτουν δημιουργική σκέψη, φαντασία και ενέργεια.

Σε ποιους απευθύνεται το έργο DIGITALIS και ποιοι είναι οι βασικοί του στόχοι;

Το έργο DIGITALIS απευθύνεται στις δύο κύριες ομάδες κάθε εκπαιδευτικού συστήματος που είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Από τη μία το έργο απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας από 8 έως 12 ετών και έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής μαζί με την καλλιέργεια επιχειρηματικής νοοτροπίας. Εξίσου σημαντικός για το έργο είναι ο δάσκαλος, που αποτελεί την καρδία κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Το έργο έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, ενισχυμένο με ένα καινοτόμο σοβαρό παιχνίδι που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει περαιτέρω τις προσπάθειές τους να εξοπλίσουν τους νέους μαθητές με βασικές ικανότητες.

Πως μπορούν οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα και τι θα αποκομίσουν; 

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν σε μαθητές 8-12 ετών θα μπορούν να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο επερχόμενο κάλεσμα συμμετοχής. Θα ακολουθήσει το στάδιο της επιλογής τους με βάση κάποια κριτήρια που οι εταίροι έχουν θέσει. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν θα παρακολουθήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαιδεύσεων, που θα περιλαμβάνει την μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί μέσα στην τάξη σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό παιχνίδι που θα δημιουργηθεί. Οι εκπαιδευτικοί θα διδαχθούν το σοβαρό παιχνίδι και πως να το χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη, ενώ θα υπάρχει υποστηρικτικό υλικό στα Ελληνικά για την χρήση του παιχνιδιού. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση στο υλικό που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου, καθώς και στην πλατφόρμα που θα φιλοξενεί το παιχνίδι. Η εκπαίδευση τους και η χρήση του υλικού είναι δωρεάν, καθώς όλα τα έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα. Μέσω της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι εκπαιδευτικοί αναμένεται να βελτιώσουν την κατανόησή τους σχετικά με το σχεδιασμό μαθημάτων που στοχεύουν στην προώθηση της καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας νοοτροπίας. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, αναμένεται να εξοπλιστούν με περαιτέρω γνώσεις, μεθόδους και εργαλεία, ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Μετά τη λήξη του προγράμματος τι αποτελέσματα αναμένουμε; 

Ο αντίκτυπος του έργου θα είναι σημαντικός στα σχολεία παρέχοντάς τους μια νέα μεθοδολογία για την ενδυνάμωση βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και την καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι αυτή η νέα μεθοδολογία όχι μόνο παρέχει στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές ένα πλήρες μοντέλο μεθόδων στην τάξη και στρατηγικές, αλλά ενσωματώνει επίσης τεχνολογικές προσεγγίσεις και ειδικότερα μάθηση με βάση το παιχνίδι. Η ενσωμάτωση του σοβαρού παιχνιδιού ως μέρος της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας θα συμβάλει στην εφαρμογή πιο δυναμικών προγραμμάτων σπουδών για την απόκτηση βασικών γνώσεων και που πρέπει να αποκτήσει ένας μαθητής.

Μακροπρόθεσμα, το όραμα αυτού του έργου είναι να προωθήσει νέες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και επιχειρηματικής νοοτροπίας, παρέχοντας παράλληλα κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων στην τάξη. Αυτό το έργο εκτός από την προώθηση των δεξιοτήτων δίνει μεγάλη έμφαση στην καλλιέργεια της επιχειρηματικής νοοτροπίας. Η επένδυση στην καλλιέργειας της επιχειρηματικής νοοτροπίας υπόσχεται μακροπρόθεσμα κοινωνικοοικονομικά οφέλη, ενώ θα βοηθήσει τους νέους να σκέφτονται «έξω από το κουτί» και να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε δράση γεγονός που θα τους βοηθήσει μελλοντικά να ανταποκριθούν καλύτερα στα προφίλ εργασίας και τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφτείτε την σελίδα http://digitalisproject.eu/ και επικοινωνήστε με την εταιρεία Kalys Solutions στο τηλέφωνο 22356935.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *