Τελική εκδήλωση του έργου Become a Successful Entrepreneur (BaSE)

The essential parts of successful job descriptions
June 15, 2016
Mommypreneurs: Ένα πρόγραμμα που στηρίζει την γυναίκα-μητέρα
May 29, 2019
Show all

Τελική εκδήλωση του έργου Become a Successful Entrepreneur (BaSE)

Την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η τελική εκδήλωση του επιχορηγημένου, από το Erasmus+, έργου «Become a Successful Entrepreneur (Γίνε ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας)». Το εν λόγω έργο έχει ως στόχο να βοηθά, κατευθύνει και υποστηρίζει τους νέους, για να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν με επιτυχία τη δική σους επιχείρηση και εντάσσεται στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014 – 2020.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 50 άτομα από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο, Κύπρου και Ελλάδας. Αρχικά ο συντονιστής του έργου, Μιχάλης Κωνσταντίνου (MCIPR) έκανε ένα σύντομο χαιρετισμό και ακολούθησε μια σύντομη ενημέρωση του έργου και των στόχων του, από την Κάλια Δημητριάδου (Kalys Solutions Ltd), δημιουργό του εν λόγω. Στη συνέχεια παρουσίασαν τις εργασίες τους στο έργο οι κύριοι Μπάμπης Σαμαντζής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και Χάρης Ζαχαράτος (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Στο τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε δεξίωση. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Μάρτιο του 2015 και λήγει τέλος του παρόντος μήνα.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, φτιάχτηκαν εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να παρέχουν την βοηθητική εκπαίδευση στους νέους όσον αφορά τον επιχειρηματικό κόσμο και τον τρόπο δημιουργίας, διαχείρισης και ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.baseproject.eu, υπάρχει διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με την εκκίνηση, και διαχείριση επιχειρήσεων, καθώς και λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος (virtual reality simulation game) – το παιχνίδι. Μέσω του παιχνιδιού, οι χρήστες, μπορούν να εξασκήσουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις στην εξέλιξη και πορεία του παιχνιδιού και, άρα, της εικονικής τους επιχείρησης. Επιπρόσθετα, με την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, παρέχεται στους χρήστες τελική αξιολόγηση μέσω της οποίας μπορούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τις αδυναμίες τις οποίες έχει αναγνωρίσει το λογισμικό και πώς να τις αντιμετωπίσουν.

Η ενθάρρυνση και η βοήθεια της νεανικής επιχειρηματικότητας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των οικονομιών των χωρών μελών της. Παράλληλα η νεανική επιχειρηματικότητα είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία στοχεύουν στην καταπολέμηση της οικονομικής κρίσης και κυρίως της ανεργίας των νέων.

Στο έργο BaSE, συμμετέχουν το Μ.Κ. Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων ως συντονιστικός και εκπαιδευτικός οργανισμός, τα Πανεπιστήμια Κύπρου και Θεσσαλίας και το εξειδικευμένο γραφείο σε θέματα επιχειρηματικότητας και  ευρωπαϊκών προγράμματων,  Kalys Solutions ως εταίροι.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *