Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία Φοιτητικών Εστιών και Δωματίων στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

Ημερίδες “Επιχειρηματικότητας στην Ψηφιακή Εποχή” για παιδιά 8-12 ετών
February 7, 2022
Σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση Κυπριακών παραδοσιακών Χώρων Εστίασης και καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής
May 28, 2022
Show all

Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία Φοιτητικών Εστιών και Δωματίων στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας

nicosia

Το Σχέδιο αφορά ιδιοκτήτες ακίνητης ιδιοκτησίας, ή ενοικιαστές κτηρίων στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας, για ανακαίνιση των υποστατικών τους ή ανέγερση νέων κτηρίων, με σκοπό την μετατροπή ή δημιουργία, αντίστοιχα, φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων.

Δικαιούχοι

  • Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία να έχουν Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα)

Ποσά και ποσοστά επιχορήγησης

  • Η ελάχιστη επένδυση καθορίζεται στις €140.000 και το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά δικαιούχο ανέρχεται στα €2.000.000. Εάν ο δικαιούχος είναι εταιρεία η οποία μπορεί ενταχθεί στον κανονισμό de minimis για διευκόλυνση διαδικασιών, τότε η επιχορήγηση ανέρχεται στις €200.000.
  • Η επιχορήγηση είναι ίση με 50% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για ανέγερση νέου κτηρίου που θα προορίζεται για φοιτητική εστία/ φοιτητικά δωμάτια και 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε Πρότασης για μετατροπή υφιστάμενου κτηρίου σε φοιτητική εστία/ φοιτητικά δωμάτια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  • Ανέγερση ή/και επέκταση ή/και διαμόρφωση/ διαρρύθμιση κτηρίων και υποστατικών.
  • Υποδομές για ηλεκτρομηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλειας, κλιματισμού και εξαερισμού.
  • Στατική ενίσχυση κτηρίου και Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίου (όπου απαιτείται σε υφιστάμενα κτήρια), Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Υδραυλική και Μηχανολογική εγκατάσταση (αποχετεύσεις, ψήξη και θέρμανση κτηρίου), Σταθερή επίπλωση (ντουλάπια υπνοδωματίων, πάγκοι κουζίνας, κ.λπ.).
  • Δαπάνες για Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς

Το σχέδιο είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων από τις 2 Μαΐου 2022 και μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2022.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *