Σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση Κυπριακών παραδοσιακών Χώρων Εστίασης και καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

nicosia
Σχέδιο Χορηγιών για Δημιουργία Φοιτητικών Εστιών και Δωματίων στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας
May 28, 2022
Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης για Επιχειρήσεις
July 3, 2022
Show all

Σχέδιο Χορηγιών για αναβάθμιση Κυπριακών παραδοσιακών Χώρων Εστίασης και καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής

Το σχέδιο στοχεύει στην παροχή στήριξης για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των δικαιούχων καταλυμάτων που με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν αποδεδειγμένα πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία.  Επίσης, το σχέδιο έχει ως στόχο τη δημιουργία ή αναβάθμιση καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €200,000 και περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες, μηχανήματα, επίπλωση, εξοπλισμό, αμοιβές συμβούλων και σχεδιαστών, αναλώσιμα κ.ά.

Δικαιούχοι:

  • Αδειούχα κέντρα αναψυχής κατηγορίας εστιατορίου ή ταβέρνας, τα οποία με βάση τον εγκεκριμένο τους τιμοκατάλογο προσφέρουν πιάτα βασισμένα αποκλειστικά στην κυπριακή γαστρονομία
  • Δυνητικοί δικαιούχοι για αναβάθμιση ή δημιουργία καταστημάτων πώλησης παραδοσιακών προϊόντων διατροφής.

Ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή του χώρου, το ποσοστό επιχορήγησης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές: 75% επιχορήγηση
  • Περιοχές υπαίθρου: 65% επιχορήγηση
  • Υπόλοιπες περιοχές: 50% επιχορήγηση

Το σχέδιο είναι ανοιχτό για υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού των €4 εκατ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *