Σχέδιο Στελέχωσης Eπιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικά σεμινάρια νέων επιχειρηματιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
March 7, 2016
Emotional Intelligence , the “secret ingredient” of a Successful Entrepreneur
April 21, 2016
Show all

Σχέδιο Στελέχωσης Eπιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το σχέδιο αυτό προσφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ολόχρονα, για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους. Μέσω του σχεδίου μπορούν  να εργοδοτήσουν άπειρους αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επιχορήγηση για περίοδο έξι μηνών. Η χορηγία καλύπτει ποσοστό των επιλέξιμων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του εκπαιδευτή, αποφοίτου και των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευση του.

Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο 1100 ευρώ το μήνα.

Η ένταξη στο Σχέδιο προνοεί πως:

  • Ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να έχει ηλικία κάτω των 30 ετών.
  • Εάν ο εργοδότης έχει ήδη εργοδοτήσει τον απόφοιτο και μετά υπέβαλε αίτηση, να το πράξει το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του απόφοιτου.
  • Εαν ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στηεπιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναιμεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
  • Ο εργοδότηςυποχρεούται να συνεχίσει να εργοδοτεί τον υπάλληλο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του προγράμματος με τους ίδιους όρους (χωρίς επιχορήγηση).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22355935.

 

 

PhotoCredit:edufair-cyprus.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *