Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για Προσλήψη Προσωπικού
August 3, 2017
Σχέδιο Ενίσχυσης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
December 11, 2017
Show all

Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας

Τα σχέδιο Νεανικής  Επιχειρηματικότητας έχει προκηρυχθεί με τις αιτήσεις να γίνονται δεκτές από τις 20 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και τις 19 Μαρτίου 2018.

Tο Σχέδιο, δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες 20 μέχρι 40 ετών να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις στους τομείς των Υπηρεσιών, Τουρισμού, Ηλεκτρονικού εμπορίου και Mεταποίησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα του περιβάλλοντος και γενικά στην προώθηση σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Πρόνοιες Σχεδίου

Η επιχορήγηση προσφέρεται ως ποσοστό (50%) επί του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με μέγιστο ποσό €70.000 στον τομέα της μεταποίησης και €50.000 στους υπόλοιπους τομείς.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν: εξοπλισμό, ειδικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση χώρων, κεφάλαιο κίνησης και άλλες δαπάνες (π.χ. δαπάνες ίδρυσης, προώθηση προβολή της εταιρίας).

Δικαιούχοι

  • Νέοι και νέες που είναι  Άνεργοι/ες ή Εργαζόμενοι/ες 
  • Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης τους
  • Να μην διαθέτουν περισσότερο από 25% μετοχικό κεφάλαιο σε άλλη εταιρεία.

Ενημερώνουμε ότι η Kalys Solutions έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία των αιτήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 22355935 και 22356935, καθώς επίσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στου info@kalys-solutions.com.

Η ομάδα μας ως θερμός υποστηρικτής της επιχειρηματικότητας έχει 100% επιτυχία στην υποβολή και έγκριση των αιτήσεων για το Σχέδιο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε στο νέο σας ξεκίνημα!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *