Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

What happens when you can’t stand being in the same room with a co-worker?
February 23, 2016
The simply put seed funding
March 2, 2016
Show all

Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Στα πλαίσια της προσπάθειας αναζωογόνηση της οικονομίας στην Κύπρο και ειδικότερα του επιχειρηματικού τομέας, τους επόμενους μήνες αναμένεται να επαναπροκηρυχθεί από το Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, το Σχέδιο Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων.

Στόχος του Σχεδίου είναι η υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατίας, καθώς επίσης και επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ή και για τη δημιουργία νέων βιώσιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

Πρόνοιες Σχεδίο:

 • Ποσοστό χρηματοδότησης: 50%
 • Ύψος προτεινόμενης επένδυσης (επιλέξιμες δαπάνες): € 10,000- € 200.000
 • Επιλέξιμες δαπάνες: Κτήρια και διαμόρφωση χώρων, Καινούρια μηχανήματα/ εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα, Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης, Πιστοποίηση Προϊόντων και Δαπάνες Διαπίστευσης, Προβολή/ Προώθηση, Αμοιβές Συμβούλων

Δικαιούχοι του Σχεδίου:

 • Νέες και υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων
 • Κάποιες από τις δραστηριότητες είναι:
 1. Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου
 2. Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών
 3. Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων
 4. Βαφή Αυτοκινήτων
 5. Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις
 6. Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική
 7. Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα
 8. Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων
 9. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το Σχέδιο και την ετοιμασία προτάσεων επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22355935 και 22356935, καθώς και στην ηλετρονική διεύθυνση info@kalys-solutions.com και της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *