Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης για Εργοδότες

Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2021
April 20, 2021
Ημερίδες “Επιχειρηματικότητας στην Ψηφιακή Εποχή” για παιδιά 8-12 ετών
February 7, 2022
Show all

Σχέδια Στήριξης της Απασχόλησης για Εργοδότες

Η Kalys Solutions ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των που αφορούν σε σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού. Λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας σας, προσφέρουμε καθοδήγηση για την ορθή προετοιμασία της αίτησης και ακολούθως παρέχουμε τις υπηρεσίες σχετικά με την πορεία υλοποίησης και χρηματοδότησης της πρότασης.  

Μέσω των σχεδίων, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να στελεχωθούν με ικανό και καταρτισμένο προσωπικό. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν κατάλληλη για τα προσόντα τους εργασία και να αποκτήσουν εργασιακή πείρα και εξειδικευμένες συμπληρωματικές γνώσεις και δεξιότητες.  

Η ομάδα της Kalys Solutions αναλαμβάνει τα ακόλουθα σχέδια: 

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 

 • Πτυχιούχοι 30-60 χρονών 
 • Όχι πτυχιούχοι μέχρι 60 χρονών 
 • Εργοδότηση για 6 μήνες 
 • Μέγιστη χορηγία €1000/μήνα για 4 μήνες 

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

 • Μέχρι 30 χρονών 
 • Πρόγραμμα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή δίπλωμα ανώτερης εκπαίδευσης διάρκειας τουλάχιστον 3 χρόνων 
 • Εργοδότηση για 8 μήνες 
 • Μέγιστη χορηγία €1100/μήνα για 6 μήνες 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Εργοδότηση Ανέργων 

 • Όλες οι ηλικίες 
 • Εργοδότηση για 12 μήνες 
 • Μέγιστη χορηγία €610/μήνα για 10 μήνες 

Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Απασχόληση Νέων 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης ή Κατάρτισης 

 • 15-29 χρονών (βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης) 
 • Εργοδότηση για 12 μήνες 
 • Μέγιστη χορηγία €610/μήνα για 10 μήνες 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22356935 ή μέσω email (k.demetriadou@kalys-solutions.com) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *