Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης για Επιχειρήσεις
July 3, 2022
Hμερίδα του Ευρωπαϊκού έργου Digitalis
September 12, 2022
Show all

Σχέδια Εργοδότησης και Κατάρτισης της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην ετοιμασία, κατάθεση και υλοποίηση των αιτήσεων που αφορούν στα σχέδια κατάρτισης και εργοδότησης προσωπικού της ΑνΑΔ.

Τα δύο διαθέσιμα σχέδια της ΑνΑΔ, είναι τα ακόλουθα:

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Το σχέδιο προσφέρεται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ολόχρονα. Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να είναι κάτω των 30 ετών και να διαθέτει Πτυχίο.
 • Εάν ο απόφοιτος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον απόφοιτο είναι €950/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1100/μήνα.

Η χορηγία καλύπτει ποσοστό των επιλέξιμων εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του εκπαιδευτή, του αποφοίτου και των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του.

Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις /Οργανισμούς (De Minimis)

Το Σχέδιο προσφέρει ολόχρονα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσλάβουν μακροχρόνια άνεργα άτομα. Η αίτηση στο Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία εργοδότησης του ατόμου.

Δικαιούχοι – Όροι σχεδίου:

 • Ο άνεργος πρέπει να είναι 30 με 60 χρονών.
 • Εγγεγραμμένος άνεργος για τουλάχιστον 6 μήνες στη ∆ηµόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
 • Εάν ο άνεργος διαθέτει εργασιακή πείρα σχετική με τη θέση για την οποία προορίζεται στην επιχείρηση/οργανισμό, αυτή δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των οκτώ (8) μηνών.
 • Απαραίτητη εργοδότηση για 6 μήνες με επιχορήγηση και 2 επιπρόσθετους μήνες χωρίς επιχορήγηση.
 • Το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού που θα πρέπει να καταβάλλει ο εργοδότης κατά τη διάρκεια του προγράμματος στον άνεργο είναι €870/μήνα.
 • Το μέγιστο ποσό επιχορήγησης είναι €1000/μήνα.
 • Η χορηγία καλύπτει μέρος τους μισθού του ανέργου, του εκπαιδευτή του καθώς και το κόστος των λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 22356935.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *