Πρόγραμμα για «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης».

Εθνικά Προγράμματα Επιχορηγήσεων για τον Πολιτισμό
August 8, 2016
5 tips to ease your way back to the office after the holidays
September 8, 2016
Show all

Πρόγραμμα για «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης».

Το ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στην Κύπρο (ΙΠΕ) ανακοίνωσε το Πρόγραμμα «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» για υποβολή αιτήσεων.

Βασική  επιδίωξη  του Προγράμματος είναι:  (i)  η  ανάπτυξη δικτύωσης και δημιουργίας καναλιών μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, (ii) η ανάπτυξη συνεργασίας για   συμμετοχή   σε   διεθνή   προγράμματα,   (iii)   η   ενίσχυση   των   ευκαιριών   αξιοποίησης   των αποτελεσμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας   που παράγονται στην Κύπρο και (iv) η προώθηση της επιχειρηματικής συνεργασίας με φορείς του εξωτερικού σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στις €36,000, με ανώτατο ποσό χρηματοδότησης τα €900 (lump sum) για κάθε συμμετέχοντα.

Οι Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης που θα καλύπτει η εν λόγω Πρόσκληση, θα ανακοινώνονται στον ιστοχώρο του Ιδρύματος στο http://www.research.org.cy/EL/news/3978.html.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή  πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι μέχρι και την 30η Δεκεμβρίου 2016, ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *