Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση νέων επιχειρηματιών

‘Time is money’ Useful Tips to efficiently time manage!
January 7, 2016
Fuel your employees with passion!!
January 21, 2016
Show all

Παρουσίαση και πρακτική εξάσκηση νέων επιχειρηματιών

Πραγματοποιήθηκε χθες στη Λευκωσία η παρουσίαση του επιχορηγημένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος BaSE, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού Προγράμματος Erasmus+. Το επιχορηγημένο πρόγραμμα με τίτλο “Become a Successful Entrepreneur”, “Γίνε ένας Επιτυχημένος Επιχειρηματίας”, στόχο έχει να παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και εργαλεία στους νέους, οι οποίοι επιθυμούν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση καθώς επίσης και σε αυτούς που θέλουν να αναπτύξουν την υφιστάμενή επιχείρησή τους. Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι, το πρόγραμμα εντάσσεται στους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 για την εκπαίδευση και την νεολαία.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης μέλη των οργανισμών: Οργανισμός Γυναικών Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών (ΟΓΕΕ) Λευκωσίας και Οργανισμός Νέων Γυναικών Επαγγελματιών και Επιχειρηματιών (ΟΝΓΕΕ), καθώς και άλλοι επιχειρηματίες πληροφορήθηκαν για το Πρόγραμμα και τους στόχους του και είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τα επιμορφωτικά εργαλεία που έχουν φτιαχτεί στα πλαίσια του προγράμματος. Πρόκειται για την ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.baseproject.eu), η οποία περιέχει εκπαιδευτικές πηγές και υλικό σχετικά με την εκκίνηση, και διαχείριση των επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα παρουσιάστηκε και το λογισμικό πρόγραμμα τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού εργασιακού περιβάλλοντος (virtual reality simulation game).

Η Κάλια Δημητριάδου και η Αγγελική Σολομωνίδου, διευθύνουσες σύμβουλοι της εταιρείας Kalys Solutions Ltd η οποία έχει συγγράψει την πρόταση για χρηματοδότηση του προγράμματος και συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα BaSE, αφού έκαναν μία σύντομη ενημέρωση του Προγράμματος και των στόχων, παρουσίασαν τα εργαλεία, τα οποία αξιολογηθήκαν με ερωτηματολόγια, από τους παρευρισκόμενους, στο τέλος της εκδήλωσης. Η εν λόγω αξιολόγηση έγινε σχετικά με την χρήση και αποτελεσματικότητα των εργαλείων αυτών.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν τέσσερις οργανισμοί: ως Συντονιστής η MC Institute for Public Relations (MCIPR), το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας από την Ελλάδα και τέλος η Kalys Solutions.

Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Ε.Ε για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των χωρών μελών της αλλά και της ίδιας ως οντότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του BaSE ή επικοινωνήστε με την Kalys Solutions, στο 22355935.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *