Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, ξανά στο προσκήνιο

Τελική εκδήλωση του έργου Become a Successful Entrepreneur (BaSE)
October 13, 2016
The how-to Guide for Difficult Clients
December 1, 2016
Show all

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, ξανά στο προσκήνιο

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Γιώργος Λακκοτρύπης ανακοίνωσε την πρόθεση προκήρυξης των νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για το 2017.

Συγκεκριμένα, εντός του 2017 θα προκηρυχθούν σχέδια τα οποία έχουν προκηρυχθεί και παλαιότερα και συνολικά προβλέπεται να δοθούν €15 – 20 εκατ.

Πρόκειται για τα σχέδια:

  • Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  • Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
  • Σχεδίου Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων Στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων
  • Σχέδιο για Βιομηχανίες εντός των Βρετανικών Βάσεων
  • Σχέδιο ενθάρρυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Οινοποιητικό κλάδο

Επίσης προγραμματίζονται και νέα σχέδια που θα αφορούν ενότητες όπως ανάπτυξη υποδομών, συστήματα στήριξης της καινοτομίας  και ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι κατά τα έτη 2015 και 2016, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη ζήτηση και συμμετοχή στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Συνολικά έχουν υποβληθεί περίπου 1,800 αιτήσεις στα προγράμματα Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στο Σχέδιο Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων. Το κονδύλι το οποίο έχει δοθεί μέχρι στιγμής, ανέρχεται στα €24.5 εκατ., σε 508 αιτητές.

Επικοινωνήστε μαζί μας και προετοιμαστείτε με τις ιδέες σας! Η Kalys Solutions είναι κοντά σας για την ετοιμασία των προτάσεών σας και την υλοποίηση των έργων σας.

Τηλ: 22355935, 22356935

Ηλ. διευθ: info@kalys-solutions.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *