Ευκαιρίες χρηματοδότησης “RESTART 2016-2020”

5 tips to ease your way back to the office after the holidays
September 8, 2016
Τελική εκδήλωση του έργου Become a Successful Entrepreneur (BaSE)
October 13, 2016
Show all

Ευκαιρίες χρηματοδότησης “RESTART 2016-2020”

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, ανακοίνωσε την Παρασκευή 16 Σεμπτεμβρίου 2016 το νέο πολυετές αναπτυξιακό πλαίσιο Προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, με ονομασία «RESTART 2016-2020».

Μέσω του αναπτυξιακού αυτού πλαισίου παρέχονται ευκαιρίες χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις και άτομα σχετικές με έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη.

Προς το παρόν έχουν ανακοινωθεί έξι (6) προγράμματα και αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερα σύντομα:

  1. «Διδάκτωρ» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 9η Δεκεμβρίου 2016)
  2. «Έρευνα στις Επιχειρήσεις» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 20η Δεκεμβρίου 2016)
  3. «Ολοκληρωμένα Έργα» (με προθεσμία υποβολής προτάσεων την 27η Ιανουαρίου 2017)
  4. «Ορίζοντας 2η Ευκαιρία» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 1η Ιουλίου 2019 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)
  5. «Συμπληρωματική Χορηγία» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)
  6. «Ενθάρρυνση Συντονισμού Έργου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020» (με ανοικτή προθεσμία υποβολής προτάσεων έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020 ή μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού)

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την Πύλη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών «IRIS» ή επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 223559(69)35 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kalys-solutions.com

Photo credit: www.innovationjockeys.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *