Ευκαιρίες χρηματοδότησης για Προσλήψη Προσωπικού

A business creative summer!
June 1, 2017
Σχέδιο Ενίσχυσης της Νεανικής Επιχειρηματικότητας
December 11, 2017
Show all

Ευκαιρίες χρηματοδότησης για Προσλήψη Προσωπικού

Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της εργοδότησης συνεχίζονται!

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεχίζει να παροτρύνει τους εργοδότες να προχωρήσουν σε προσλήψεις με τα ακόλουθα σχέδια παροχής κινήτρων:

  • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την απασχόληση Ανέργων Νέων Ηλικίας μέχρι 25: Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού κόστους του εργοδοτουμένου με ανώτατο όριο €5.000 και στο 60% του μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο €6.000 για γαλάζια και πράσινα επαγγέλματα. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του άνεργου για 12 μήνες, εκ των οποίων οι 10 πρώτοι μήνες είναι επιχορηγημένοι.

 

  • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του άνεργου για 12 μήνες, εκ των οποίων οι 10 πρώτοι μήνες είναι επιχορηγημένοι.

 

  • Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για την πρόσληψη Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις: Το Σχέδιο αποσκοπεί στην ενθάρρυνση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού κόστος του εργοδοτούμενου με μέγιστο ύψος €8.400. Το Σχέδιο προνοεί απασχόληση του άνεργου για 12 μήνες, εκ των οποίων οι 10 πρώτοι μήνες είναι επιχορηγημένοι.

Σημειώνεται ότι τα πιο πάνω θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Έτσι, παρότρυνση είναι οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν το συντομότερο με τις αιτήσεις τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και την ετοιμασία των αιτήσεών σας, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 22-355935 και 22-356935 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@kalys-solutions.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *