Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποιητικού τομέα

Το Ευρωπαϊκό έργο DIGITALIS
February 8, 2021
Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 2021
April 20, 2021
Show all

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποιητικού τομέα

Αν δραστηριοποιήστε ή θέλετε να δραστηριοποιηθείτε επιχειρηματικά στον μεταποιητικό τομέα το Σχέδιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ θα σας φανεί χρήσιμο.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δικαιούχοι για το συγκεκριμένο σχέδιο είναι:

Α. Νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του μεταποιητικού τομέα που ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία.  Ως μεταποιητικές δραστηριότητες χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στον Τομέα C, στους Στατιστικούς Κώδικες Οικονομικών Δραστηριοτήτων, 2008 (με βάση το Σύστημα Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2, της Ε.Ε.).

Β. Άλλες νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις πιο κάτω οικονομικές δραστηριότητες:

  • Παραγωγή βρώσιμου και μη βρώσιμου πάγου
  • Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης άχρηστων αντικειμένων/ μηχανών
  • Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων
  • Βαφή Αυτοκινήτων
  • Τεχνικές Δοκιμές & Αναλύσεις (Χημεία Τροφίμων & Ποτών, Εργαστήρια Δοκιμών για Βιομηχανικά Προϊόντα)
  • Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική (Σχεδίαση προϊόντων και ετοιμασία πρωτότυπων (prototypes) για σκοπούς βιομηχανικής παραγωγής)
  • Σχεδίαση μόδας σχετικά με υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα, κοσμήματα, έπιπλα
  • Ατμοκαθαριστήρια / Πλυντήρια Ρούχων
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεοταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60%, με ανώτατο ύψος χορηγίας τις 200.000 ευρώ.

Η χορηγία μπορεί να καλύψει τις εξής επιλέξιμες δαπάνες: Κτήρια – Ανέγερση ή/και Επέκταση κτηρίων, Διαμόρφωση / Διαρρύθμιση κτηρίων, Καινούργια μηχανήματα / Εξοπλισμός, Μεταφορικά Μέσα και ποσοστό 7% (flat rate) το οποίο θα υπολογίζεται επί του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

9 Φεβρουαρίου 2021– 30 Σεπτεμβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την καθοδήγηση και υποστήριξη στην ετοιμασία και υποβολή της πρότασης σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 22-356935.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *